Polecamy         
apartamenty
i pokoje gościnne

turystyka
kraków noclegi
fotograf kraków
wrocław noclegi
poznań noclegiKsiążeczka wojskowa
Pawlak Antoni
Zobacz!

        WKU ŚWIECIE

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień (Dz.U. Nr 41 pozycja 242) z dniem 31.12.2010 roku zniesiona została Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świeciu. Rozporządzenie ministra obrony narodowej to konsekwencja zniesienia zasadniczej służby wojskowej. W armii mają służyć wyłącznie ochotnicy, zawodowcy dobrze wyszkoleni oraz przygotowani do pracy zarówno w kraju, jak i na zagranicznych misjach. Słowo pobór nabrało zupełnie innego znaczenia. W komendzie pracowało 25 osób, z czego większość - 16 osób - stanowili cywile. Na mocy rozporządzenia wydanego przez ppłk. Jana Rynkiewicza, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, komendant i wojskowi pracownicy Komendy dostali nagrody pieniężne za pracę w jednostce. Zaś starostowie, wójtowie i kierownicy jednostek administracyjnych odebrali z rąk komendanta statuetki z podziękowaniami za wieloletnią i udaną współpracę. Ostatnim komendantem WKU w Świeciu był ppłk. Marek Magowski. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy, którzy przyczynili się do rozwoju WKU w Świeciu. Wśród nich zasiedli między innymi byli komendanci, ostatnich lat działalności WKU, płk. Benedykt Sitarz i ppłk. Ryszard Mruklik. Wojskowe określenie rozformowanie musiało też szczególnie brzmieć w uszach płk. Jana Myślaka, jednego z ostatnich dowódców 12 Pułku Radioliniowo-Kablowego Ziemi Świeckiej. Tego, w którym służył prezydent Lech Wałęsa, najsłynniejszy żołnierz świeckiej jednostki.

   Historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świeciu rozpoczęła się w 1956 roku. W ciągu 54 lat swojego istnienia komenda wielokrotnie zmieniała swój charakter. Początkowo siedzibę swoją miała w budynku dzisiejszej Komendy Powiatowej Policji, a dopiero w 1993 roku została przeniesiona do budynku przy ul. Kościuszki 5a. Od początku istnienia WKU przewinęło się przez nią około 10 tys. osób, a wiele z nich zdecydowało się wstąpić do armii zawodowej. WKU obejmowało trzy powiaty, świecki, tucholski i sępoleński. Obszar administrowany przez WKU Świecie od dnia 1 stycznia 2011 r. przekazany został dla WKU w Bydgoszczy i WKU w Grudziądzu. Od tego też momentu mieszkańcy z powiatu świeckiego na kwalifikację wojskową muszą stawić się w WKU w Grudziądzu, zaś WKU w Bydgoszczy przyjęła pod swe skrzydła powiaty sępoleński oraz tucholski. WKU w Bydgoszczy została także następcą prawnym zniesionej WKU w Świeciu.

   W 2001 roku zlikwidowano 12 Pułk Radioliniowo-Kablowy Ziemii Świeckiej, po 9 latach przyszła kolej na WKU, tym samym zapisano ostatni rozdział historii wojska w Świeciu.

Copyright © 2004- prlk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja: